Nghe xướng đọc Qur’an và xem bản dịch ý nghĩa và nội dung chương Al-Fatihah và Juz A’mma bằng tiếng Việt

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Nghe xướng đọc Qur’an và xem bản dịch ý nghĩa và nội dung chương Al-Fatihah và Juz A’mma bằng tiếng Việt
Ngôn ngữ: Việt Nam
Nhà xuất bản: Trung Tâm Ấn Loát Thiên Kinh Qur’an của Quốc Vương Fahad
Thêm vào ngày: 2009-11-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/253217
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 38 )
1.
Chương Fatihah
1.1 MB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Naba'
4.8 MB
: Chương Al-Naba'.mp3
3.
Chương Al-Na-zi-at
4.7 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
4.
Chương Al-A-ba-sa
3.8 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
5.
Chương Al-Takweer
3 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
6.
Chương Al-Infitor
2.2 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
7.
Chương Al-Mutoffifeen
4.7 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
8.
Chương Al-Inshiqoq
2.7 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
9.
Chương Al-Buruj
2.8 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
10.
Chương Al-Toriq
1.7 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
11.
Chương Al-A'la
1.8 MB
: Chương Al-A'la.mp3
12.
Chương Al-Gho-shi-yah
2.3 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
13.
Chương Al-Fajr
3.5 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
14.
Chương Al-Balad
2 MB
: Chương Al-Balad.mp3
15.
Chương Al-Shams
1.6 MB
: Chương Al-Shams.mp3
16.
Chương Al-Lail
2 MB
: Chương Al-Lail.mp3
17.
Chương Al-Dhuha
1.3 MB
: Chương Al-Dhuha.mp3
18.
Chương Al-Sharh
881.4 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
19.
Chương Al-Tin
1 MB
: Chương Al-Tin.mp3
20.
Chương Al-A-laq
1.9 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
21.
Chương Al-Qodr
866.8 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
22.
Chương Al-Bai-yi-nah
2.3 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
23.
Chương Al-Zalzalah
1.1 MB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
24.
Chương Al-Adiyat
1.2 MB
: Chương Al-Adiyat.mp3
25.
Chương Al-Qo-ri-ah
1.1 MB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
26.
Chương Al-Takasur
1 MB
: Chương Al-Takasur.mp3
27.
Chương Al-Osr
535.7 KB
: Chương Al-Osr.mp3
28.
Chương Al-Humazah
1 MB
: Chương Al-Humazah.mp3
29.
Chương Al-Feel
763.5 KB
: Chương Al-Feel.mp3
30.
Chương Quraish
684.9 KB
: Chương Quraish.mp3
31.
Chương Al-Ma-un
890.3 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
32.
Chương Al-Kawsar
513.7 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
33.
Chương Al-Kafirun
972.5 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
34.
Chương Al-Nosr
664.8 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
35.
Chương Al-Masad
746.6 KB
: Chương Al-Masad.mp3
36.
Chương Al-Ikhlos
551.3 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
37.
Chương Al-Falaq
691.4 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
38.
Chương Al-Naas
780.6 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Go to the Top