Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah (tháng 12) & Giáo Lý Về Tết Adh-ha & Giết Tế Qurbaan

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah (tháng 12) & Giáo Lý Về Tết Adh-ha & Giết Tế Qurbaan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abdul Malik Al-Qosim
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giá Trị Mười Ngày Đầu Tháng Zul Hijjah (tháng 12) & Giáo Lý Về Tết Adh-ha & Giết Tế Qurbaan: Với sự ưu ái và hồng phúc bao la của Allah đã ban cho đám bầy tôi đức hạnh của Ngài có nhiều cơ hội tốt đẹp nhằm giúp họ thu gom nhiều việc làm thiện cho bản thân hơn, giúp họ có cơ hội tranh đua nhau hành đạo dâng hiến Allah trong những dịp lễ, Ngài không để cho ngày tháng của họ cứ trôi đi lặng lẽ âm thầm như thế... và trong những cơ hội vàng đó là mười ngày đầu của tháng Zul Hijjah tức mười ngày đầu của tháng 12 theo niên lịch Islam, với những ngày đó đã được Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - xác thực rằng là những ngày tốt đẹp nhất ở trong năm, Người khuyên nên hành đạo thật nhiều trong những ngày này. Chẳng những thế mà Allah còn thề bởi những ngày vàng này và Đấng Vĩ Đại không bao giờ thề ngoại điều đó rất trọng đại.
Với ý nghĩa trên là người Muslim hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội vàng này với sự hành đạo thật nhiều. trong bài viết cũng nói thêm các giáo lý liên quan đến tết Adh-ha và giết tế Qurbaan.
Thêm vào ngày: 2009-11-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/251766
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Sự Ưu Đãi Của Mười Ngày Đầu Trong Tháng Zil Hijjah Và Giáo Lý Ngày Tết Odha & Giết Tế
291.3 KB
: Sự Ưu Đãi Của Mười Ngày Đầu Trong Tháng Zil Hijjah Và Giáo Lý Ngày Tết Odha & Giết Tế.pdf
2.
Sự Ưu Đãi Của Mười Ngày Đầu Trong Tháng Zil Hijjah Và Giáo Lý Ngày Tết Odha & Giết Tế
3.3 MB
: Sự Ưu Đãi Của Mười Ngày Đầu Trong Tháng Zil Hijjah Và Giáo Lý Ngày Tết Odha & Giết Tế.doc
Go to the Top