Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Aziz bin Muhammad Aly Abdul Lateef
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Đây là quyển sách ở giai đoạn đầu cho trẻ em và những người mới tìm hiểu về môn học Tâuhid, môn học cần thiết nhất để hiểu biết và nắm vững về lý thuyết tôn thờ... sách được soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời với những bằng chứng cụ thể với lối hành văn dễ hiểu, dễ tiếp thu. Song song đó là những chi mục theo thứ tự qua giai đoạn của đức tin, hiểu về nền tảng căn bản để trở thành một người Muslim luôn thuần phục Allah, những điều bắt buộc phải tin tưởng. Qua đó, người Muslim mới có đức tin vững chắc dứt khoát ở Allah Duy Nhất để hành đạo đúng theo Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul giáo huấn.
Quyển sách này phù hợp cho việc giảng dạy.
Thêm vào ngày: 2009-11-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/250643
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam
1.9 MB
: Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam.pdf
2.
Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam
14.7 MB
: Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam.doc
Go to the Top