Trang web Thiên Sứ của Allah www.rasoulallah.net

Nguồn Giới thiệu chung
Chủ đề: Trang web Thiên Sứ của Allah www.rasoulallah.net
Giới thiệu sơ lược: Mục tiêu của trang web Thiên Sứ của Allah (Saw) không chỉ đơn thuần kể về tiểu sử Nabi (Saw) như một di tích lịch sử mà còn tái tạo lại tình yêu thương của chúng ta dành cho Người, đó là mục tiêu thứ nhất. Thứ hai là chúng ta bắt chước theo Nabi (Saw) như Allah đã phán: {Chắc chắn trong các ngươi đã có Thiên Sứ của Allah là tấm gương mẫu mực} (Al-Ahzaab:21). Thứ ba: áp dụng cách cư xử của Thiên Sư Muhammad đã được Allah ưu đãi ban cho làm đương lối chính trong việc tuyên truyền tôn giáo và đối thoại với mọi người.
Thêm vào ngày: 2009-06-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/221905
Phụ lục trang ( 1 )
1.
http://rasoulallah.net
Mô tả chi tiết
Go to the Top