అబ్దుల్ ఖాలిఖ్ సారీబాద్

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అబ్దుల్ ఖాలిఖ్ సారీబాద్
సంక్షిప్త వివరణ: ప్రచారకులు, సులై దావా సెంటరు, రియాథ్
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-06-21
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/21501
Go to the Top