Cơ quan quản lý chung Masjid Harom và Masjid Nabi www.gph.gov.sa

Nguồn Giới thiệu chung
Chủ đề: Cơ quan quản lý chung Masjid Harom và Masjid Nabi www.gph.gov.sa
Giới thiệu sơ lược: Giới thiệu tóm lược về cơ quan trung tâm:
- Giám sát tôn giáo, cơ quan hành chính và dịch vụ mọi phương diện Masjid Harom và Masjid Nabi (Saw) cao quí.
- Thi hành việc kêu gọi làm việc thiện và ngăn cấm làm sai trái tại hai thánh địa thiên liêng.
- Giám sát các thư viện của hai Masjid cao quí ở Makkah Al-Mukarromah và Al-Madinah Al-Munawwaroh.
- Trách nhiệm về vệ sinh, thảm chải và bảo trì hai Masjid cao quí.
- Duy trì sản lượng ấn định cho hai Masjid cao quí.
- Phát hành giấy phép cho xe đẩy dành cho người cao tuổi khi Tawwaf và giấy phép chụp hình tại hai Masjid cao quí.
- Lập kế hoạch, quản lý và thực hiện các dự án xây dựng giữ gìn hai Masjid cao quí.
- Tham gia chính thức Hội Haj cấp cao và Hội Haj trung tâm.
Thêm vào ngày: 2009-06-04
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/209066
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Phụ lục trang ( 1 )
1.
http://www.gph.gov.sa
Mô tả chi tiết
Go to the Top