Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairy người Neishabour

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairy người Neishabour
Giới thiệu sơ lược: Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairy người Neishabour (821 - 875 H) một trong những Imam nổi tiếng chuyên về môn hadith và là tác giả quyển Soheeh Muslim - cầu xin Allah thương xót ông thật nhiều -.
Thêm vào ngày: 2009-04-30
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/205932
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top