इस्लामका पाँच आधार

पुस्तकहरू सामर्गीको विवरण,
शीर्षक: इस्लामका पाँच आधार
भाषा: नेपाली
संक्षिप्त विवरण: यस पुस्तकमा लेखकले कलमा-लाइलाह इल्लाह मुहम्मदुर्रसूल्लाह-को अर्थ उल्लेख गरेको छ। उस्तै नमाज , रोजा , ज़कात, एवँ हज्जका व्याख्या गरेको छ।
थपने मिति: 2009-02-12
संक्षिप्त सम्पर्क: http://IslamHouse.com/192825
यो ठेगाना विषयानुसार वर्गीकरण गरिएको छ निम्न श्रेणीहरूमा
यो विषय विवरणको अनुवाद निम्न भाषाहरूमा उपलब्ध छ: अरबी - ईंगलीश
सामर्गीय सलंग्न ( 2 )
1.
इस्लामका पाँच आधार
328.6 KB
: इस्लामका पाँच आधार.pdf
2.
इस्लामका पाँच आधार
2 MB
: इस्लामका पाँच आधार.doc
Go to the Top