നമസ്കാരം - 2

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: നമസ്കാരം - 2
ഭാഷ: മലയാളം
പ്രഭാഷകന്‍: ഹുസൈന്‍ സലഫി
പരിശോധകര്‍: സുഫ്‌യാന്‍ അബ്ദുസ്സലാം
സംക്ഷിപ്തം: നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം. വുളൂ, വിവിധ ഫര്‍ദ്, സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങള്‍, നമസ്കാര സംബന്ധമായ നിരവധി സംശയങ്ങളുടെ നിവാരണം
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-12-26
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/190601
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 16 )
1.
അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാത്ത്‌
8.8 MB
: അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാത്ത്‌.mp3
2.
നമസ്കാര ശേഷമുള്ള ദിക്‌റ്‌ ,പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
9.3 MB
: നമസ്കാര ശേഷമുള്ള ദിക്‌റ്‌ ,പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍.mp3
3.
സുബഹ്‌ നമസ്കാരത്തിലെ ഖുനൂത്ത്‌ ,ജമാഅത്ത്‌ നമസ്കാരം
8.4 MB
: സുബഹ്‌ നമസ്കാരത്തിലെ ഖുനൂത്ത്‌ ,ജമാഅത്ത്‌ നമസ്കാരം.mp3
4.
പ്രത്യേക സുജൂദുകള്‍
8.1 MB
: പ്രത്യേക സുജൂദുകള്‍.mp3
5.
ജുമുഅ നമസ്കാരവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും
5.8 MB
: ജുമുഅ നമസ്കാരവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും.mp3
6.
ഖുതുബയുടെ ഭാഷ, നബാത്തി ഖുതുബ
11.9 MB
: ഖുതുബയുടെ ഭാഷ, നബാത്തി ഖുതുബ.mp3
7.
രണ്ടും ബാങ്കും മഹ്ശറ വിളിയും
9 MB
: രണ്ടും ബാങ്കും മഹ്ശറ വിളിയും.mp3
8.
പെരുന്നാ‍ള്‍ നമസ്കാരം
8.6 MB
: പെരുന്നാ‍ള്‍ നമസ്കാരം.mp3
9.
ഗ്രഹണ നമസ്കാരം
9.1 MB
: ഗ്രഹണ നമസ്കാരം.mp3
10.
മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം, നന്മ തേടിയുള്ള നമസ്കാരം
8.8 MB
: മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം, നന്മ തേടിയുള്ള നമസ്കാരം.mp3
11.
റവാത്തിബു സുന്നത്തുകള്‍
8.8 MB
: റവാത്തിബു സുന്നത്തുകള്‍.mp3
12.
രാത്രി നമസ്കാരം(തറാവീഹ്‌)
9.2 MB
: രാത്രി നമസ്കാരം(തറാവീഹ്‌).mp3
13.
രാത്രി നമസ്കാരം, തഹിയ്യത്ത്‌, യാത്രയിലെ സുന്നത്ത്‌ നമസ്കാരം
7.8 MB
: രാത്രി നമസ്കാരം, തഹിയ്യത്ത്‌, യാത്രയിലെ സുന്നത്ത്‌ നമസ്കാരം.mp3
14.
മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം
7.9 MB
: മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം.mp3
15.
മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം-സംശയ നിവാരണം.
8 MB
: മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം-സംശയ നിവാരണം..mp3
16.
നമസ്കാരം - സംശയ നിവാരണം
9.1 MB
: നമസ്കാരം - സംശയ നിവാരണം.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം
  
18
1.     التشهد الأخير
18 അവസാനത്തെ അത്തഹിയ്യാത്ത്‌
19
2.     الأدعية والأذكار بعد الصلاة
19 നമസ്കാര ശേഷമുള്ള ദിക്‌റ്‌ ,പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍
20
3.     القنوت في الصبح – الصلاة الجماعة
20 സുബഹ്‌ നമസ്കാരത്തിലെ ഖുനൂത്ത്‌ ,ജമാഅത്ത്‌ നമസ്കാരം
21
4.     سجود  خاصة
21 പ്രത്യേക സുജൂദുകള്‍
22
5.     صلاة الجمعة وما يتعلق بها 
22 ജുമുഅ നമസ്കാരവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും
23
6.     لغة الخطبة – والخطبة النبوية
23 ഖുതുബയുടെ ഭാഷ, നബാത്തി ഖുതുബ
24
7.     الأذانين - ونداء المشرة قبل الخطبة
24 രണ്ടും ബാങ്കും മഹ്ശറ വിളിയും
25
8.     صلاة العيدين
25 പെരുന്നാ‍ള്‍ നമസ്കാരം
26
9.     صلاة الكسوف
26 ഗ്രഹണ നമസ്കാരം
27
10.            صلاة الاستسقاء – صلاة الاستخارة
27 മഴക്കു വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം, നന്മ തേടിയുള്ള നമസ്കാരം
28
11.            السنن الرواتب
28 റവാത്തിബു സുന്നത്തുകള്‍
29
12.            قيام الليل ( صلاة التراويح)
29 രാത്രി നമസ്കാരം(തറാവീഹ്‌)
30
13.            قيام الليل – صلاة تحية السمجد – الصلاة المسنونة في السفر
30 രാത്രി നമസ്കാരം, തഹിയ്യത്ത്‌, യാത്രയിലെ സുന്നത്ത്‌ നമസ്കാരം
31
14.            صلاة الجنائز
31 മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം
32
15.             صلاة الجنائز- سؤال وجواب
32 മയ്യിത്ത്‌ നമസ്കാരം-സംശയ നിവാരണം.
33
16.            الصلاة - سؤال وجواب
33 നമസ്കാരം - സംശയ നിവാരണം
വീണ്ടും കാണുക ( 1 )
Go to the Top