అహ్మద్ బిన్ ఉథ్మాన్ అల్ మజీద్

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అహ్మద్ బిన్ ఉథ్మాన్ అల్ మజీద్
సంక్షిప్త వివరణ: సౌదీ అరేబియాలోని అల్ మలిక్ సౌద్ విశ్వవిద్యాలయపు అఖీదహ్ (మూలసిద్ధాంతం) అనే ముఖ్య విషయపు బోధకుడు.
చేర్చబడిన తేదీ: 2008-09-09
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/175250
Go to the Top