Lâiklik ve Onun Kötü Semereleri

Kitaplar Materyal hakkında bilgi
Adres: Lâiklik ve Onun Kötü Semereleri
Dil: Özbekçe
Yazan: Muhammed b. Şakir eş-Şerif
Kısa Tanım: Hiç şüphe yok ki bugünkü İslâm ümmeti, hayatının en zor döneminlerinden birisini yaşamaktadır. İslâm ümmeti, günümüzde zayıf ve zelil kılınmış bir haldedir.Yahudîler, hıristiyanlar ve putlara tapan putperestlerden en şerli insanlar ona musallat olmuşlardır. Bunun sebebi de; Allah Teâlâ’nın, bize yol gösterici, bizi küfür ve şirk karanlıklarından îmân ve İslâm nuruna çıkarıcı olarak indirdiği dîne sımsıkı sarılmayı bırakıp ondan uzaklaşmamızdır.
Bu dînden uzaklaşma, işin başında birtakım müslümanlara münhasır idi.Fakat bu durum, günümüzde öyle yaygınlaştı ki, ümmetin büyük bir kesimine hâkim oldu.Bu dînden uzaklaşmanın ve bunun ümmette yayılarak kalıcı hale gelmesinde en büyük pay; hiç şüphesiz resmî, düşünce ve basın-yayın düzeylerinde olmasıdır.
Bu noktadan hareketle elinizdeki kısa ve öz olarak hazırlanmış bulunan "Müslüman Ülkelerdeki Lâiklik ve Onun Kötü Semereleri" adlı bu kitapçık, bu çağrının hakikatı, kaynakları, dînimize olan verdiği zararları ve öldürücü etkileri hakkında müslümanları aydınlatıp bilgilendirmesini ümit ederiz.Tâ ki lâiklik tehlikesinden korunalım, ona karşı koyalım, ona çağıranların gizli emellerini açığa çıkaralım ve Allah’ın izniyle onun hakkından gelip dînimize dönelim, eskiden olduğu gibi izzet ve şeref dee bize dönsün.
Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
"Biliniz ki İzzet ve şeref, Allah’ın, elçisinin ve mü’minlerindir."
Allah Teâlâ’dan lütuf ve ihsanı ile bizi muvaffak kılmasını ve doğru yola iletmesini dileriz.
Eklenme tarihi: 2008-05-18
Kısa link: http://IslamHouse.com/144151
Bu başlık, aşağıdaki konulara göre sınıflandırılmıştır:
Materyalin İlişikleri ( 2 )
1.
Илмонийя ва унинг аччик самаралари
201.7 KB
: Илмонийя ва унинг аччик самаралари.pdf
2.
Илмонийя ва унинг аччик самаралари
1 MB
: Илмонийя ва унинг аччик самаралари.doc
Go to the Top