Mushaf mudževved - Abdurrezak b. Abtan Ed-Dulejmi

KUR'AN ID kartica
Naslov: Mushaf mudževved - Abdurrezak b. Abtan Ed-Dulejmi
Karija: Abdurrezak b. Abtan Ed-Dulejmi
Kratki opis: Mushaf mudževved od učača Abdurrezaka b. Abtana Ed-Dulejmija, snimljen 2001 god., a njegova posebnost se ogleda u načinju izvođenja tj. spoj između bagdadskog i egipatskog načina učenja.
Objavljeno: 2008-04-28
Kratki link: http://IslamHouse.com/130708
Atačmenti ( 114 )
1.
El Fatiha
1.2 MB
: El Fatiha.mp3
2.
El Bekara
259.4 MB
: El Bekara.mp3
3.
Ali Imran
148.9 MB
: Ali Imran.mp3
4.
En Nisa
131 MB
: En Nisa.mp3
5.
El Maida
110.1 MB
: El Maida.mp3
6.
El En’am
114.2 MB
: El En’am.mp3
7.
El A’raf
124.6 MB
: El A’raf.mp3
8.
El Enfal
46.2 MB
: El Enfal.mp3
9.
Et Tewba
85.4 MB
: Et Tewba.mp3
10.
Junus
67.8 MB
: Junus.mp3
11.
Hud
68.3 MB
: Hud.mp3
12.
Jusuf
65.5 MB
: Jusuf.mp3
13.
Er Ra’d
29 MB
: Er Ra’d.mp3
14.
Ibrahim
27.1 MB
: Ibrahim.mp3
15.
El Hidžr
28.2 MB
: El Hidžr.mp3
16.
En Nahl
69.7 MB
: En Nahl.mp3
17.
El Isra
56.5 MB
: El Isra.mp3
18.
El Kehf
56.4 MB
: El Kehf.mp3
19.
Merjem
34.2 MB
: Merjem.mp3
20.
Ta Ha
42.6 MB
: Ta Ha.mp3
21.
El Enbija
42.9 MB
: El Enbija.mp3
22.
El Hadždž
47.6 MB
: El Hadždž.mp3
23.
El Mu’minun
39.8 MB
: El Mu’minun.mp3
24.
En Nur
46.4 MB
: En Nur.mp3
25.
El Furkan
30.4 MB
: El Furkan.mp3
26.
Eš Šu’ara
46.1 MB
: Eš Šu’ara.mp3
27.
En Neml
42.2 MB
: En Neml.mp3
28.
El Kasas
50.2 MB
: El Kasas.mp3
29.
El ’Ankebut
35.8 MB
: El ’Ankebut.mp3
30.
Er Rum
30.4 MB
: Er Rum.mp3
31.
Lukman
18.4 MB
: Lukman.mp3
32.
Es Sedžde
13.7 MB
: Es Sedžde.mp3
33.
El Ahzab
48.2 MB
: El Ahzab.mp3
34.
Sebe’
31.6 MB
: Sebe’.mp3
35.
Fatir
27.6 MB
: Fatir.mp3
36.
Ja Sin
25.7 MB
: Ja Sin.mp3
37.
Es Saffat
37.5 MB
: Es Saffat.mp3
38.
Sad
23.4 MB
: Sad.mp3
39.
Ez Zumer
40 MB
: Ez Zumer.mp3
40.
Gafir
40.4 MB
: Gafir.mp3
41.
Fussilet
28.6 MB
: Fussilet.mp3
42.
Eš Šura
29.8 MB
: Eš Šura.mp3
43.
Ez Zuhruf
31.8 MB
: Ez Zuhruf.mp3
44.
Ed Duhan
14.1 MB
: Ed Duhan.mp3
45.
El Džasije
18.6 MB
: El Džasije.mp3
46.
El Ahkaf
24.6 MB
: El Ahkaf.mp3
47.
Muhammed
18.6 MB
: Muhammed.mp3
48.
El Feth
19.5 MB
: El Feth.mp3
49.
El Hudžurat
13.9 MB
: El Hudžurat.mp3
50.
Kaf
13.9 MB
: Kaf.mp3
51.
Ez Zarijat
13.2 MB
: Ez Zarijat.mp3
52.
Et Tur
11.6 MB
: Et Tur.mp3
53.
En Nedžm
11.3 MB
: En Nedžm.mp3
54.
El Kamer
12.1 MB
: El Kamer.mp3
55.
Er Rahman
15.9 MB
: Er Rahman.mp3
56.
El Vakia
16.3 MB
: El Vakia.mp3
57.
El Hadid
21.1 MB
: El Hadid.mp3
58.
El Mudžadela
18 MB
: El Mudžadela.mp3
59.
El Hašr
17.5 MB
: El Hašr.mp3
60.
El Mumtehina
13.2 MB
: El Mumtehina.mp3
61.
Es Saff
7.5 MB
: Es Saff.mp3
62.
El Džumu’a
5.6 MB
: El Džumu’a.mp3
63.
El Munafikun
6.4 MB
: El Munafikun.mp3
64.
Et Tegabun
8.1 MB
: Et Tegabun.mp3
65.
Et Talak
10.9 MB
: Et Talak.mp3
66.
Et Tahrim
9.4 MB
: Et Tahrim.mp3
67.
Mulk
11.6 MB
: Mulk.mp3
68.
El Kalem
10.8 MB
: El Kalem.mp3
69.
El Hakka
10 MB
: El Hakka.mp3
70.
El Mea’ridž
9.3 MB
: El Mea’ridž.mp3
71.
Nuh
8.6 MB
: Nuh.mp3
72.
El Džin
10.2 MB
: El Džin.mp3
73.
El Muzemmil
8.3 MB
: El Muzemmil.mp3
74.
El Muddesir
9.9 MB
: El Muddesir.mp3
75.
El Kijama
5.9 MB
: El Kijama.mp3
76.
El Insan
9.6 MB
: El Insan.mp3
77.
El Murselat
7.7 MB
: El Murselat.mp3
78.
En Nebe’
7.2 MB
: En Nebe’.mp3
79.
En Nazi’at
7 MB
: En Nazi’at.mp3
80.
’Abese
6.1 MB
: ’Abese.mp3
81.
Et Tekvir
3.8 MB
: Et Tekvir.mp3
82.
El Infitar
3.1 MB
: El Infitar.mp3
83.
El Mutaffifun
6.7 MB
: El Mutaffifun.mp3
84.
El Inšikak
3.7 MB
: El Inšikak.mp3
85.
El Burudž
4.1 MB
: El Burudž.mp3
86.
Et Tarik
2.5 MB
: Et Tarik.mp3
87.
El ’Ala
3 MB
: El ’Ala.mp3
88.
El Gašija
3.6 MB
: El Gašija.mp3
89.
El Fedžr
5.4 MB
: El Fedžr.mp3
90.
El Beled
3 MB
: El Beled.mp3
91.
Eš Šems
2.1 MB
: Eš Šems.mp3
92.
El Lejl
2.4 MB
: El Lejl.mp3
93.
Ed Duha
1.5 MB
: Ed Duha.mp3
94.
Eš Šerh
919.8 KB
: Eš Šerh.mp3
95.
Et Tin
1.4 MB
: Et Tin.mp3
96.
El ’Alek
2.5 MB
: El ’Alek.mp3
97.
El Kadr
1.2 MB
: El Kadr.mp3
98.
El Bejjine
3.3 MB
: El Bejjine.mp3
99.
Ez Zelzele
1.3 MB
: Ez Zelzele.mp3
100.
El ’Adijat
1.5 MB
: El ’Adijat.mp3
101.
El Kari’ah
1.4 MB
: El Kari’ah.mp3
102.
Et Tekasur
1.1 MB
: Et Tekasur.mp3
103.
El ’Asr
494.5 KB
: El ’Asr.mp3
104.
El Humeze
1.3 MB
: El Humeze.mp3
105.
El Fil
897.8 KB
: El Fil.mp3
106.
Kurejš
781.8 KB
: Kurejš.mp3
107.
El Ma’un
1 MB
: El Ma’un.mp3
108.
El Kevser
570 KB
: El Kevser.mp3
109.
El Kafirun
1.1 MB
: El Kafirun.mp3
110.
En Nasr
774.5 KB
: En Nasr.mp3
111.
El Mesed
939.8 KB
: El Mesed.mp3
112.
El Ihlas
463.9 KB
: El Ihlas.mp3
113.
El Felek
770 KB
: El Felek.mp3
114.
En Nas
1 MB
: En Nas.mp3
Go to the Top