The Quran guidance way

Articles Subject Information
Title: The Quran guidance way
Language: Thai
Reviewing: Safi Othman
Short Discription: An article containing some of the virtues of the Holy Quran.
Addition Date: 2008-04-24
Short Link: http://IslamHouse.com/124872
This address categorized objectively under the following classifications
Translation of Subject Description: Thai - Arabic - Bengali - Malayalam - Bosnian - Uzbek - Turkish
Detailed Description

อัลกุรอาน คือ พระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแก่ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ผ่านมลาอิกะฮฺญิบรีล เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายของอัลลอฮฺสำหรับมนุษยชาติ  เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ไปสู่การมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหน้า อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (سورة الإسراء:9) 

แท้จริง อัลกุรอานนี้นำสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ (อัล-กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 9)

นอกจากนั้นอัลกุรอานยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่และตลอดกาลจนถึงวันกิยามะฮฺ เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของประชาชาติมุสลิมที่ครอบคลุมทุกๆด้าน ไม่ว่าในเรื่องส่วนตัว หรือในเรื่องครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

อัลกุรอานมีคุณลักษณะเด่นหลายประการคือ ถูกประทานลงจากอัลลอฮฺไม่ใช่เป็นการคิดมาจากมนุษย์ ได้รับประกันจากอัลลอฮฺว่าปลอดจากการเปลี่ยนแปลง ถูกประทานแก่มนุษย์ทั้งมวลและญิน

คำสอนอัลกุรอานเป็นคำสอนที่ครอบคลุมชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน เป็นคัมภีร์ที่มีคำสอนและบทบัญญัติที่ใช้ได้ตลอดกาลและทุกสถานที่

หน้าที่ของมุสลิมต่ออัลกุรอาน คือต้องยึดมั่นและศรัทธาว่าอัล- กุรอานเป็นดำรัสของอัลลอฮฺ ยึดมั่นและศรัทธาว่าคำสอนต่างๆในอัล-   กุรอานเป็นคำสอนที่ถูกต้องและครอบคลุมในทุกๆด้าน

มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน ไม่ว่าคำสอนนั้นเกี่ยวข้องกับการศรัทธาหรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ  พยายามเป็นมิตรกับอัลกุรอานให้ใกล้ชิดที่สุดด้วยการอ่านอย่างสม่ำเสมอ  พยายามให้เป็นกิจวัตรประจำวันและอ่านให้มากที่สุด เพื่อจะได้รับทางนำและผลบุญมากที่สุดจากอัลลอฮฺ

การอ่านอัลกุรอานต้องพยายามอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ และควรอ่านในสภาพบริสุทธิ์คือมีน้ำละหมาดและปกปิดร่างกาย อ่านในสถานที่สะอาด พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระในอัลกุรอานด้วยการเรียนรู้และศึกษาความหมายของอัลกุรอานจากผู้รู้ และค้นคว้าจากหนังสือคำแปลอัลกุรอานและหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน เพื่อจะได้เข้าใจอัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง

การอ่านอัลกุรอานเป็นสิ่งที่อิสลามกำชับและส่งเสริมอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดผลบุญมากมายไว้ เช่นที่ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวไว้มีว่า พวกท่านจงอ่านอัลกุรอานเถิด เพราะในวัน    กิยามะฮฺมันจะคอยให้ความช่วยเหลือแก่มิตรสหาย (คือผู้ที่อ่านมัน) (รายงานโดยมุสลิม)

ท่านได้กล่าวอีกมีความว่า ผู้ใดที่อ่านอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะได้รับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหนึ่งอักษร แต่อลิฟ เป็นหนึ่งอักษร ลาม เป็นหนึ่งอักษร มีม ก็เป็นอีกหนึ่งอักษร (รายงานโดยอัต-ติรมิซีย์)

นอกจากนี้การอ่านอัลกุรอานจะช่วยให้จิตใจสงบ ความศรัทธาในใจเพิ่มพูน เช่นที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً (سورة الأنفال:2)

และ(ผู้ศรัทธานั้น)เมื่อใดที่ได้ฟังอัลกุรอานแล้ว จะทำให้ศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้น (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล :2)

เมื่อมุสลิมปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน เขาจะได้ประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ได้รับทางนำจากอัลลอฮฺ ทำให้ความศรัทธามีความมั่นคงและเข็มแข็ง มีความมั่นใจต่ออัลลอฮฺเพิ่มมากขึ้น ทำให้จิตใจบริสุทธิ์และรำลึกต่ออัลลอฮฺเสมอและเกรงกลัวต่อวันอาคิเราะฮฺมากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกจะปฏิบัติตามคำสอนของอัลลอฮฺอย่างสม่ำเสมอและละเว้นสิ่งที่ห้ามต่างๆ ส่งเสริมให้เป็นมุสลิมที่ดี มีศีลธรรมและคุณธรรมสูง ป้องกันจากการกระทำที่ขัดกับบทบัญญัติและคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า

- ข้อคิดที่ได้รับจากบทเรียน

1.อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ซึ่งเป็นพระดำรัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานให้เป็นทางนำแก่มนุษยชาติ

2.อัลกุรอานมีความสำคัญต่อมุสลิม เพราะเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนและบทบัญญัติต่างๆ ไว้

3. มุสลิมมีหน้าที่ต้องศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน

4.การอ่านอัลกุรอานมีความประเสริฐและประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ มีผลบุญที่มหาศาล

5. การปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานจะก่อให้เกิดผลดีต่างๆ มากมายแก่ตัวมนุษย์

- คำถามหลังบทเรียน

1. ท่านคิดว่าคัมภีร์อัลกุรอานมีความสำคัญต่อท่านอย่างไรบ้าง?

2. ท่านคิดว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนอัลกุรอานแล้วในเรื่องใดบ้าง?

3.ท่านสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้หรือไม่? ถ้าได้ ท่านอ่านอัล-  กุรอานสัปดาห์ละกี่ครั้ง? ถ้าท่านอ่านไม่ได้ ท่านคิดว่าสามารถที่จะศึกษาเพื่อให้สามารถอ่านได้หรือไม่?

Go to the Top