അള്വാഉ ദിക്റാ ഇസ്ലാമിക ഫൌണ്ടേഷന്‍

പ്രകാശനം  (സ്രോതസ്സ്) ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അള്വാഉ ദിക്റാ ഇസ്ലാമിക ഫൌണ്ടേഷന്‍
സംക്ഷിപ്തം: അള്വാഉ ദിക്റാ എന്ന ഓഡിയോ കേസറ്റ് 1409ലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അതു മുതല്‍ ഇന്ന് വരേയും അത് പ്രവര്‍ത്തന നിരതമാണ്. എന്നാല്‍ 1421-ല്‍ അള്വാഉ ദിക്റാ ഇസ്ലാമിക ഫൌണ്ടേഷന്‍ ഓഡിയോ & വീഡിയോ കേറ്റുകളുടെ അള്വാഉ ദിക്റാ ഇസ്ലാമിക ഫൌണ്ടേഷന്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടു.
അഡ്രസ്സ്:
രിയാദ്,
പി.ബി. 150425
പിന്‍: 11757
സഊദി അറേബ്യ

ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-04-11
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/106465
Go to the Top