การฟื้นจากกุโบร์ การรวมตัว ณ ทุ่งมะหฺชัรฺ และลำดับขั้นที่บ่าวแต่ละคนจะต้องผ่าน

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การฟื้นจากกุโบร์ การรวมตัว ณ ทุ่งมะหฺชัรฺ และลำดับขั้นที่บ่าวแต่ละคนจะต้องผ่าน
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: บทความเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ในโลกนี้และโลกหน้า
วันที่เพิ่ม: 2008-04-11
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/106102
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - เบ็งกอล - มาลายาลัม
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
复生与集合 人类经历的阶段
457.2 KB
: 复生与集合 人类经历的阶段.pdf
2.
复生与集合 人类经历的阶段
2.8 MB
: 复生与集合 人类经历的阶段.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

复生与集合

F-人类经历的阶段:

三个阶段:今世里的居所,然后是死亡之后的居所,最后是永久的居所——天堂或火狱。真主确已为每个阶段都制定了特殊的法律,使人类由肉体和精神构成。今世是对肉体的裁决,精神跟随着肉体。死亡之后是对精神的裁决,肉体跟随着精神。复生日,无论是恩惠还是惩罚,都是对精神和肉体同时的裁决。

 

F-复生:就是使死人复活,当吹第二次号角时,人类将光脚、赤身、没有做割礼地为众世界的养主而站立,每个人都将根据自己死亡的状况而被复生。

Œ.清高的真主说:

【号角一响,他们就从坟墓出来,奔向他们的主。他们将说:“伤哉我们!谁将我们从我们的卧处唤醒?这是至仁主所应许我们的,使者们已说实话了。[①]

.清高的真主说:

【此后,你们必定死亡,然后,你们在复生日必定要复活。[②]

 

F-复活的场景:

Œ.清高的真主说:

【他使风在他的慈恩之前作报喜者,直到它载了沉重的乌云,我就把云赶到一个已死的地方去,于是,从云中降下雨水,于是借雨水而造出各种果实——我这样使死的复活——以便你们觉悟。[③]

.艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“在两次号角之间相隔四十。他们问道:‘艾布胡莱赖呀!是四十天?’艾布胡莱赖说:‘我不敢断定。’又问:‘是四十个月?’他说:‘我不敢断定。’又问:‘是四十年?’他说:‘我不敢断定。’然后真主从天上降下雨水,人们就像草木一样生长出土。人类除了一块骨头,没有任何遗留,它就是尾巴骨,复生日,人类将从那块骨头上再次被造。 [④]

 

F-第一个离开坟墓的人:

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“我是人类的领袖,是第一个离开坟墓的人,是第一个说情者,是第一个获得说情的人。 [⑤]

 

F-第一个离开坟墓的人谁在复生日被集合:

Œ.清高的真主说:

【你说:‘前人和后人,在一个著名的日期和特定时间必定要被集合’。[⑥]

.清高的真主说:

【凡在天地间的,将来没有一个不像奴仆一样归依至仁主的。他确已统计过他们,检点过他们。复生日他们都要单身来见他。[⑦]

Ž清高的真主说:

【在那日,我将使山岳消逝,你看大地变成光秃秃的。我将集合他们,而不遗漏任何人。】[⑧]

 

F-集合场的描述:

Œ.清高的真主说:

【在那日,这大地要变成别的大地,诸天也要变成为别的诸天,他们要出来见独一的、全能的真主。】[⑨]

.赛海鲁·本·赛阿德(愿主喜悦他)的传述,他听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日,人类将被集合在一个白里透红的地面上,就像一个新的地球,其中没有任何(居住、建筑或古迹的)标志。”[⑩]

 

F-复生日集合众生的场景:

Œ.阿依莎(愿主喜悦她)的传述,她听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日,人们将被光脚、赤身、没有做割礼的被集合起来。”阿依莎说:“主的使者啊!所有的男女都被集合在一起,他们不相互观看吗?”使者说:“阿依莎啊!事情的严重性将使他们自顾不暇。[11]

.清高的真主说:

【那日,我要把敬畏者集合到至仁主的那里,享受恩荣。】[12]

Ž.复生日,否认主的人们将被又瞎、又哑、又聋、饥渴地、蓝着眼睛地匍匐着集合起来,他们所有的人都被拘禁在一起,然后全部都将被驱赶着进入火狱之中。

.清高的真主说:

【在复生日,我将使他们又瞎又哑又聋地匍匐着集合起来,他们的归宿是火狱。每当火势减弱的时候,我增加它们的火焰。这是他们的报酬,因为他们不信我的迹象。[13]

.清高的真主说:

【我要把犯罪者驱逐到火狱去,以沸水解渴。】[14]

ƒ.清高的真主说:

那是在吹号角之日,在那日我将集合蓝眼睛的罪犯。】[15]

.清高的真主说:

【在那日,真主的敌人将被召集到火狱去。他们是受约束的。】[16]

.清高的真主说:

【你们应当集合不义者和他们的伴侣,以及他们舍真主而崇拜的,然后指示他们火狱的道路,并拦住他们,因为他们的确要受审问。】[17]

.艾奈斯·本·马立克(愿主喜悦他)的传述,有一男子问道:“主的使者啊!否认主的人是怎样被匍匐着集合起来的呢?”主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“难道他在今世不是用双脚走路的吗?那么,在复生日,他能用脸走路。”[18]

.真主将在复生日集合所有的兽类、牲口、野兽和鸟类,然后在牲口之间进行处罚,无角的羊将要向有角的羊复仇,并对其进行抵撞。在处罚结束之后,真主对它说:“你成为泥土吧!”

【在大地上行走的兽类和用两翼飞翔的鸟类,都跟你们一样,各有种族的——我在天经里没有遗漏任何事物;一切鸟兽,都要被集合在他们的主那里。[19][①]《雅辛章》第51-52

[②]《信士章》第15-16

[③]《高处章》第57

[④]《布哈里圣训集》第4935段,《穆斯林圣训集》第2955段,原文出自《穆斯林圣训集》

[⑤]《穆斯林圣训集》第2278

[⑥]《大事章》第49-50

[⑦]《麦尔彦章》第93-95

[⑧]《山洞章》第48

[⑨]《大事章》第49-50

[⑩]《布哈里圣训集》第6521段,《穆斯林圣训集》第2790段,原文出自《穆斯林圣训集》

[11]《布哈里圣训集》第6527段,《穆斯林圣训集》第2859段,原文出自《穆斯林圣训集》

[12]《麦尔彦章》第85

[13]《夜行章》第97-98

[14]《麦尔彦章》第86

[15]《塔哈章》第102

[16]《奉绥来特章》第19

[17]《列班者章》第22-23

[18]《布哈里圣训集》第4760段,《穆斯林圣训集》第2806段,原文出自《穆斯林圣训集》

[19]《牲畜章》第38

 
Go to the Top