สัญญานวันสิ้นโลก

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: สัญญานวันสิ้นโลก
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: บทความภาษาจีนเกี่ยวกับสัญญานวันสิ้นโลก
วันที่เพิ่ม: 2008-04-11
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/106101
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
复生日的迹象
556.5 KB
: 复生日的迹象.pdf
2.
复生日的迹象
2.9 MB
: 复生日的迹象.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

复生日的迹象

F-复生日的知识:

有关复生日来临时间的知识,只有真主知道,犹如超绝万物的真主所说:

【众人问你复生日在什么时候?你说:“那只有真主才知道。”什么使你知道它何时发生呢?复生日,或许是很近的。】[①]

F-复生日的征兆:

先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)告知了许多证实复生日已临近的征兆:复生日小的征兆和复生日大的征兆。

复生日小的征兆分为三种:

1-已经发生并且结束了的征兆:

先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的派遣与归真,他的迹象有使月亮分离,开拓耶路撒冷,大火从黑贾兹地区喷出。

 

F-奥夫·本·马立克(愿主喜悦他)的传述,他听主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“你当计算复生日来临前的六件事情,我的归真,然后是开拓耶路撒冷……。”[②]

F-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日绝不会来临,除非是大火从黑贾兹地区出现,照亮‘巴士拉’骆驼的脖子。[③]

复生日小的征兆分为三种:

2-已经发生并且延续的征兆

各种灾难出现,冒称的假先知出现,伊斯兰法学的遗失,普遍的安定团结,无知的蔓延,治安人员增多与支持不义,各种消遣乐器的出现及其合法化,通奸的蔓延,饮酒的增加及其合法化,光脚、赤身、贫穷的牧羊人竞争着建设高楼大厦,人们以清真寺及其装饰而自豪,被杀死的人增多,时间飞速流失,失去信义,邪恶高涨,善人遭遗弃,高谈阔论,加大工作,市场相互接近,在伊斯兰民族中出现举伴主的行为,吝啬增多,谎言增多,财产增多,商贸盛行,地震增多,忠实者叛逆,背信弃义者守信用,丑事出现,断绝血亲,伤害邻居,下贱的变成高尚的,拍卖权力,投靠名流,向无知者求知,记录书写的出现,裸露的服饰出现,伪证增多,暴死增加,不寻求合法的给养,阿拉伯大地返回牧地和河流,猛兽与人说话,鞭穗和鞋带与人说话,大腿告诉他在他之后他的家人所发生的一切,伊拉克遭受围攻,食物和经济受到封锁,沙姆地区遭受围攻,食物和经济受到封锁,穆斯林与罗马之间停战,然后罗马背叛了穆斯林。

F-伊本欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“真的,灾难就出现在这里,真的,灾难就出现在这里,出现在恶魔的角升起的地方。[④]

复生日小的征兆分为三种:

3-没有发生,而必将发生的征兆,犹如先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)所告知的那样,其中有:

幼发拉底河因金山[⑤]而干枯,不用武器征服君士坦丁堡,杀土耳其人[⑥],杀犹太人穆斯林获胜,盖哈塔尼部落的一个男子出现人们都顺服他,男少女多,直至成为五十比一的比例,麦地那清除其中的昧徒,犹如熔炉炼除铁渣一样。

其中有迈赫迪的出现,他是穆圣(愿主赐福之,并使其平安)的后裔,真主借他援助伊斯兰,大地上充满公正廉明,犹如大地上曾经充满暴虐和不义一样,他执政七年,伊斯兰民族在他执政期间获得了前所未有的幸福,他出现于东方,人们在禁寺跟前向他宣誓效忠。

其中还有:天房遭到一个被称为“如勒俗外格廷”的埃塞俄比亚人毁坏,此后再没有建造还原,那是在最后的光阴。真主至知。

F-前面我们所提到的这一切特征都是根据正确的《圣训》为依据的。

F-侯宰费·本·艾西德·艾勒安法利(愿主喜悦他)的传述,当先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)发现我们在共同讨论事情时,他问道:“你们在谈论什么呢?”他们(众圣门弟子)说:“我们在谈论复生日。”他说:“在你们看见十件征兆之前,复生日决不会来临。”他提到了烟雾、旦枷里、地兽、太阳从西边升起、麦尔彦之子尔萨(愿主赐福之,并使其平安)由天而降、耶恶朱者和麦恶朱者、三次大地陷:东方大地陷,西方大地陷,阿拉伯半岛上的大地陷,最后是大火从也门出现,把人类集中成群的驱赶到他们的清算场。[⑦]

1-旦枷里的出现:

旦枷里是阿丹后裔中的一个人,他将出现在最后的光阴,他妄称自己拥有养育性,号召人类皈依他。他出现于东方的呼罗珊[⑧],除了远寺、土尔、麦加和麦地那他无法进入之外,他几乎踏遍了整个大地,因为众天使保护这些地方。他降临晒卜海[⑨],然后麦地那震动了三次,其中所有的否认者和伪信者都将皈依他。

F-阿布杜拉·本·欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,我们曾经坐在主的使者(愿主赐福之,并使其平安)跟前,他经常提到在最后的光阴里将要发生的各种灾难,直至当他提到الأحلاس-哀哈俩赎的灾难时,有人问道:“主的使者啊!哀哈俩赎的灾难是什么呀?”

他说:“哀哈俩赎的灾难就是逃跑和战争,然后安逸的灾难从一个妄称是我的后代者的脚下出现,他绝不是我的后裔,也不是我爱友们的后裔,我的爱友都是敬畏者,人们纷纷向那个侧卧着的人宣誓效忠。

接着是“الدهيماء-渡海麻吴”的灾难,这个民族中的任何人都不可能避免它的伤害,如果有人说那场灾难已经结束了,那它确已达到了它的目的。一个人白天成为信士,晚上成为否认者,直至人们分为两类,一类是忠诚无伪者;另一类是伪信无忠者,如果到了那一天,你们就等待旦枷里的出现吧!”[⑩]

F-旦枷里的灾难

 由于真主为旦枷里创造了许多伟大超自然的、征服理智的能力的因素,他的出现是最大灾难,根据正确的《圣训》证实,他带有天堂和火狱,事实上,他的火狱是天堂,他的天堂是火狱,他带有饼山、河流,他命令天空降雨,天空就会降雨,他命令大地生出植物,大地就会生出植物,大地的宝藏跟随着他,他在大地上迅速地蔓延,犹如风吹雨水一般来临。

四十天,有一天犹如一年,有一天犹如一个月,有一天犹如一个星期,其他的日子就像你们平常的日子一样。然后麦尔彦之子尔萨在巴勒斯坦的“伦布”门(接近远寺的一个地方)将他杀死。

F-旦枷里的特征:

主的使者(愿主赐福之,并使其平安)提醒我们不要追随或相信旦枷里,并且为我们阐明了旦枷里的种种特征,以便我们谨防之,并且阐明了他是一个红脸、独眼、不能生育的青年,在其两眼之间写着所有的穆斯林都能读的“否认者الكافر”。

欧巴德·本·刷米特(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“大骗子旦枷里是一位个子矮小的、走着内八字步的、卷发的、独眼的、另一只眼瞎的人,不是凸出的,也不是凹进去的,如果你们觉得模糊,但你们应当知道你们吉庆的、清高的养主绝不是独眼的。”[11]

F-旦枷里出现的地方:

艾勒南娃斯·本·塞姆阿努(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)在提到旦枷里时说:“……他出现在沙姆和伊拉克之间的地方,他残酷而迅速地在大地上作恶。[12]

F-旦枷里无法进入的地方:

Œ.艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“除了麦加和麦地那,所有的地方都将遭到旦枷里的践踏。[13]

.据有位圣门弟子传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)在提到旦枷里时说:“他不能接近四座清真寺,麦加的禁寺、麦地那的圣寺、土尔清真寺和耶路撒冷的远寺。”[14]

F-旦枷里的追随者:

旦枷里的大多数追随者是犹太人、波斯人、土耳其人,以及混杂着各个民族的人,他们多数是阿拉伯游牧人和女人。

艾奈斯·本·马立克(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“七万身披绿袍的艾苏白哈尼的犹太人追随旦枷里。[15]

F-预防旦枷里的伤害:

 坚信伟大尊严的真主,祈求真主护佑免遭旦枷里的伤害,远离他,特别是在礼拜之中。艾布戴尔达易(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁背会了《山洞章》中的前十节经文,谁就不会受到旦枷里的伤害。[16]又说:“你们谁遇到旦枷里,就让谁对他诵读《山洞章》开头的经文。[17]

2-麦尔彦之子尔撒(愿主赐福之,并使其平安)的降临:

在旦枷里出现并在大地上作恶之后,真主派遣了麦尔彦之子尔撒(愿主赐福之,并使其平安),他降临在大马士革市东部的白塔上,他杀死旦枷里,根据伊斯兰进行裁决,砸碎十字架,杀死猪,废除人头税,财产增多,消除仇恨。他在大地上生活了七年,任何人之间都没有仇恨的存在,他归真后,穆斯林大众为他举行了殡礼。

然后真主从沙姆方向派遣了芳香的、寒冷的风,大地上没有任何人的心中还存在着丝毫的善行或信仰,只剩下坏人生活在如鸟儿的轻率和野兽的梦想中,他们像驴一样相互厮杀,然后恶魔命令他们崇拜偶像,这时复活日就要来临了。

F-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“指掌管我生命的主宰发誓,麦尔彦之子将降临你们中间公正地裁决,砸碎十字架,杀死猪,废除人头税,财产横溢,甚至没有任何人接受施舍,直至成为叩一个头比今世及其中的一切都要好。

然后艾布胡莱赖(愿主喜悦他)说:“如果你们愿意就诵读下面这节经文吧!

【信奉天经的人,在他未死之前,没有一个相信他的, 在复活日他要作证他们。】[18][19]

3-耶恶朱者和麦恶朱者的出现:

耶恶朱者和麦恶朱者属于人类中两个祸患的民族,他们是一伙强悍的男人,没有任何人能杀死他们,他们的出现属于复生日大的特征之一,他们在大地上作恶多端,然后他们遭到尔彦之子尔萨及其弟子们的诅咒,他们全部死亡。

Œ.清高的真主说:

【直到耶恶朱者和麦恶朱者被开释,而从各高地蹓向四方。[20]

.艾勒南娃斯·本·塞姆阿努(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)在提到旦枷里,并提到尔萨在‘伦布’门将他杀死。说:“……真主启示尔萨,我确已逐出了一伙人,没有任何人能杀死他们,你把我的仆人拯救到‘图尔’山上。然后真主派遣了耶恶朱者和麦恶朱者,他们而从各高地蹓向四方,他们的先遣部队经过湖泊时,他们就把其中的水喝干,他们的后来者经过时说:‘这里曾经有水。’然后真主的先知尔撒及其弟子们遭到围困,甚至成为他们中某人的一颗公牛头比今天你们某人的一千个金币还要贵,真主的先知尔撒及其弟子们祈求真主,然后真主把蛆降到他们的脖子上,使他们成为捕获物,就像一个死物那样,然后真主的先知尔撒及其弟子们回到大地上……[21]

F-在尔撒(愿主赐福之,并使其平安)及其弟子们回到地面之后,他们祈求真主,伟大尊严的真主派遣了群鸟载负着耶恶朱者和麦恶朱者,把他们投掷到真主意欲的地方,然后真主降下了雨水清洗大地,并把吉庆降入其中,产出草木和水果,把吉庆融解到动植物之中。

4-5-6-三次地陷:

三次地陷属于复生日大的特征之一,那就是东方地陷、西方地陷和阿拉伯半岛地陷,这些尚且还没有发生。

7-烟雾:

烟雾出现在最后的光阴属于复生日大的特征之一。

Œ.清高的真主说:

【你应当等待烟雾漫天的日子,那烟雾将笼罩世人,他们说:这是一种痛苦的刑罚。】[22]

.艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“你们当在六件事情来临之前争先行善,太阳从西方升起,烟雾,旦枷里,地兽,个人的死亡,复生日的来临。[23]

8-太阳从西方升起:

太阳从西方升起属于复生日大的特征之一,它是第一个重大宣布改变上面世界状况的迹象。证明它出现的证据有:

Œ.清高的真主说:

【你的主的一部分迹象降临之日,凡以前未曾信道,或虽信道而未行善的人,在那日,即使信道,也无益了。】[24]

.艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日决不会来临,直至太阳从西方升起。当太阳从西方升起时,全人类都将归信,那一天:

【凡以前未曾信道,或虽信道而未行善的人,在那日,即使信道,也无益了。】[25] [26]

Ž.阿布杜拉·本·阿姆鲁(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日大的特征中第一个就是太阳从西方升起,地兽上午出现在人们中。它俩中任何一个先出现,另一个也将相继出现。[27]

9-地兽的出现:

地兽的出现在最后的光阴是接近复生日来临的特征之一。地兽出来后给人们的鼻子上抹毒药,并给否认主者系上了鼻绳,信士会变得面目生辉。证明它出现的证据有:

Œ.清高的真主说:

【当预言对他们实现的时候,我将使一种动物从地中出生,伤害他们,因为众人不信我的迹象。】[28]

.艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“三种迹象,如果出现,凡以前未曾信道,或虽信道而未行善的人,在那日,即使信道,也无益了:太阳从西方升起,旦枷里和地兽的出现。 [29]

10-集合人类大火的出现:

它是从也门东部阿德努深谷中出现的祸患大火,它是复生日大的特征中最后的一个。第一个特征是告诉人类复生日的来临,大火从也门出现,然后在大地上散开,把人们驱赶到沙姆的集合场。

F-大火集合人类的形式:

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“人类被集合时分为三种不同的情况,渴望着的人们,恐惧着的人们,两人一驼的,三人一驼的,四人一驼的,十人一驼的,其余的人被大火集合在一起,当他们说话时,大火同他们说话;当他们过夜时,大火同他们过夜;当进入他们早上时,大火同他们一起进入早上;当进入他们晚上时,大火同他们一起进入晚上。 [30]

F-复生日的第一个特征:

艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,当阿布杜拉·本·瑟俩慕皈依伊斯兰时,他曾询问过先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)许多问题,其中就有:“复生日的第一个特征是什么?”先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)答道:“至于复生日的第一个特征,就是大火把人们从东方集合到西方。 [31]

F-各种特征相继,所有的状况不断改变:

Œ.当复生日的第一个大的迹象出现后,其它的迹象就会连续不断、相继出现,犹如先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)曾说:“各种特征犹如用绳子编串在一起的珠子,如果绳子断了,他就会一个接一个地掉下来。 [32]

.艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日决不会来临,直至在大地上没有一个人说‘真主、真主’。 [33]

Ž.侯宰费·本·艾勒叶玛努(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日决不会来临,直至卑鄙之子卑鄙成为今世中最幸福的人。 [34]

-复生日的第一个特征:

艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,当阿布杜拉·本·瑟俩慕皈依伊斯兰时,他曾询问过先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)许多问题,其中就有:“复生日的第一个特征是什么?”先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)答道:“至于复生日的第一个特征,就是大火把人们从东方集合到西方。 [35]

F-各种特征相继,所有的状况不断改变:

Œ.当复生日的第一个大的迹象出现后,其它的迹象就会连续不断、相继出现,犹如先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)曾说:“各种特征犹如用绳子编串在一起的珠子,如果绳子断了,他就会一个接一个地掉下来。 [36]

.艾奈斯(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日决不会来临,直至在大地上没有一个人说‘真主、真主’。 [37]

Ž.侯宰费·本·艾勒叶玛努(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“复生日决不会来临,直至卑鄙之子卑鄙成为今世中最幸福的人。 [38]

吹号角

F-号角:就像喇叭一样的角,伟大尊严的真主命令伊斯拉费赖天使(愿主赐福之,并使其平安)吹号角。第一声号角是昏倒的号角,号角一响,凡在天地间的,都要昏倒,除非真主所意欲的。然后真主命令他第二次号角,那是复活的号角。

F-吹号角时众生的状况:

Œ.清高的真主说:

【故你应当避开他们。当召唤者召人于难事的日子,他们不敢仰视地由坟中出来,好象是遍地的蝗虫;大家引颈而奔,群集于召唤者的面前。不信道的人们将说:“这是一个烦难的日子!”[39]

.清高的真主说:

号角一响,凡在天地间的,都要昏倒,除非真主所意欲的。然后,号角再响一次,他们就忽然站起来,东瞻西顾的。[40]

Ž.清高的真主说:

在那日,将吹号角,除真主所意欲的外,凡在天上地下的都要恐怖,个个都要卑贱地来到真主那里[41]

F-两次号角之间的距离:

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“在两次号角之间相隔四十。他们问道:‘艾布胡莱赖呀!是四十天?’艾布胡莱赖说:‘我不敢断定。’又问:‘是四十个月?’他说:‘我不敢断定。’又问:‘是四十年?’他说:‘我不敢断定’。 [42]

F-复生日何时来临:

Œ.艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“吹号角者的眼睛自从任命开始就已经准备就绪的,他观看阿尔西的方向,害怕在他的眼睛收回之前接到命令,他的双眼就像两颗闪亮的明星。 [43]

.艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“自从太阳升起,最好的日子就是主麻日,阿丹在主麻日被造,在主麻日进入乐园,在主麻日离开乐园。复生日在主麻日来临。” [44]

 


[①]《同盟军章》第63

[]《布哈里圣训集》第3176

[]《布哈里圣训集》第7118段,《穆斯林圣训集》第2902段。译者注:“巴士拉”是在沙姆地区一个著名的城市,即:侯兰市,它与大马士革之间大约有三站路。大火从麦地那出现这个事件是发生在六百五十年之后的伊历七世纪中叶,学者们和当代的人都知道这个事件,它是主使者(愿主赐福之,并使其平安)圣品的又一证据。

[④]《布哈里圣训集》第7093段,《穆斯林圣训集》第2905,原文出自《穆斯林圣训集》,即:东方。

[⑤]译者注:这里指的是原油、石油,并非真正的黄金。

[⑥]译者注:学者们对"الترك"有多种解释:1)他们是雅飞斯·本·努哈的后裔;2)他们是甘图兰的子孙;3)他们是太必阿的后裔;4)他们是艾福利敦·本·沙米·本·努哈的后裔。最正确的只有真主知道。

[⑦]《穆斯林圣训集》第2901

[⑧]译者注:地名,位于伊朗东北部和阿富汗北部的赫拉特山区。

[⑨]译者注:地名,位于麦地那西部。

[⑩]《艾哈默德圣训集》第6168段、《正确丛书》第974段、《艾布达吾默德圣训集》第4242

[11]《艾哈默德圣训集》第23144段,《艾布达吾默德圣训集》第4320

[12]《穆斯林圣训集》第2937

[13]《布哈里圣训集》第1881段,《穆斯林圣训集》第2943

[14]《艾哈默德圣训集》第24085段、《正确丛书》第2934

[15]《穆斯林圣训集》第2499

[16]《穆斯林圣训集》第809

[17]《穆斯林圣训集》第2937

[18]《妇女章》第159

[19]《布哈里圣训集》第3448段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第155

[20]《众先知章》第96

[21]《穆斯林圣训集》第2937

[22]《烟雾章》第10-11

[23]《穆斯林圣训集》第2947

[24]《牲畜章》第158

[25]《牲畜章》第158

[26]《布哈里圣训集》第4635段,《穆斯林圣训集》第157段,原文出自《穆斯林圣训集》

[27]《穆斯林圣训集》第2941

[28]《蚂蚁章》第82

[29]《穆斯林圣训集》第158

[30]《布哈里圣训集》第6522段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第2861

[31]《布哈里圣训集》第3329

[32]《哈克姆圣训集》第8639段,《正确丛书》第1762

[33]《穆斯林圣训集》第148

[34]《提勒秘日圣训集》第2209

[35]《布哈里圣训集》第3329

[36]《哈克姆圣训集》第8639段,《正确丛书》第1762

[37]《穆斯林圣训集》第148

[38]《提勒秘日圣训集》第2209

[39]《月亮章》第6-8

[40]《队伍章》第68

[41]《蚂蚁章》第87

[42]《布哈里圣训集》第4935段,《穆斯林圣训集》第2955段,原文出自《穆斯林圣训集》

[43]《哈克姆圣训集》第8676段,《正确丛书》第1078

[44]《穆斯林圣训集》第148

Go to the Top