ముస్లిం బిన్ అల్ హిజాజ్ బిన్ ముస్లిం అల్ ఖషీరీ అల్ నీసాబూరీ

అంకెలు, చిహ్నాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ముస్లిం బిన్ అల్ హిజాజ్ బిన్ ముస్లిం అల్ ఖషీరీ అల్ నీసాబూరీ
సంక్షిప్త వివరణ: అల్ ఇమాం అబూ హుసైన్ ముస్లిం బిన్ అల్ హజాజ్ బిన్ ముస్లిం అల్ ఖాషీరీ (821 - 875హి) - ప్రఖ్యాత హదీథ్ వేత్త, ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథపు ముశన్నఫ్ కూడా.
చేర్చబడిన తేదీ: 2008-04-07
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/101964
సంబంధిత విషయాలు ( 0 )
Go to the Top